Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
niáuti
Reikšmė:
vogti
Straipsnelis:
[Aptariama bl. ir sl. kalbų pirminių veiksmažodžių, kurių ide. šaknies baigmuo *˚eu-, *˚eHu-, *˚euH-, aktyvinių prezensų ir aoristų raida, žr. Villanueva Svensson 2011, 317ff.] Kai kurių veiksmažodžių formų raida vis dar nenustatyta. Lie. onomatopėjinis niáuti, niáuja, nióvė ‘vogti’ greičiausiai susijęs su in.-ir. *nav- ‘(pa)judėti; judinti’ (s. i. prez. -náuti Sū., kauz. (-)nāváyati), žr. Cheung 2007, 284, plg. į-si-niáuti ‘įsilaužti’, už-niáuti ‘už(si)dėti‘ (LKŽ 8, 768). Plg. la. ņaût², ņaûju, ņãvu () ‘miaukti’.
Šaltinis:
Villanueva Svensson 2011b, 217

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas