Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
niežė́ti
Straipsnelis:
Av. naēza- ‘(spec. adatos) smaigalys’ galbūt giminiškas su s. i. nikṣ̌ati (< *nig̑hseti) ‘pragręžti, pradurti’, nēkṣ̌aṇam ‘lazdos galas, ietis’, bažn. sl. НЬЗѪ ‘infigo’, НИЗАТИ ‘transfigere’, lie. niežė́ti, la niẽzêt ‘niežėti’, lie. niežai̇̃, plg. Fierlinger KZ XXVII 436; Johansson IF 51². Ko gero ta pačia šaknimi remiasi ir av. naēza- ‘ligos pavadinimas’. Tiesa, Avestos žodis garənu- pavadina niežus, bet plg. la. dũrèjs ‘(pilvo ar šono) dieglys’ remiasi dur̃t ‘smeigti’.
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 73
Antraštė:
niežė́ti
Straipsnelis:
[Šiuos sl.-ir. leksikos sugretinimus laikau nepatenkinamais, nes pastarieji pilniau ir plačiau siejasi su kitų kalbų giminiškais žodžiais:] sl. nьziti – av. naēza- ‘smaigalys’ (dar plg. lie. niežė́ti).
Šaltinis:
Трубачев 1965 (1967), 21

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas