Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
niẽžas
Straipsnelis:
Oset. niz / nez ‘liga’. Kilęs iš iranėnų *naiza-; plg. av. naeza- (ligos pavadinimas), lie. niẽžas, la. nai̇̃za ‘niežai’. Sogdų *nēzkin (ny’zkyn) ‘negalintis’ = oset. nīzǵyn / nezgin.
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ II 186

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas