Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
niekad
Straipsnelis:
Ide. kalbose sąvoka ‘niekad’ reiškiama laiką žyminčiais prieveiksmiais su neigiama dalelyte, daugelis šios reikšmės žodžių giminiški žodžiams, reiškiantiems ‘laikas’, ‘amžius’ ir t. t. Lie. niekad (-a, -os), la. nekad, neig. su lie. kada, la. kad ‘kada?’ ir galbūt giminiški s. i. kadā ‘kada?’, < ide. *kᵂo-.
Šaltinis:
Buck 1949, 989

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas