Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
niẽkas
Straipsnelis:
Oset. nīcy / neci ‘niekas’. Kilęs iš iranėnų *naicīd; plg. chorezm. nyc, av. naečit, s. sl. ničь, ničьto, lie. niẽkas.
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ II 179
Antraštė:
niẽkas
Straipsnelis:
Oset. nīkī / neke ‘niekas’, digorų taip pat ir ‘nieko’. Kilęs iš *nai-ka(h)ya, kur kahya- yra ka- ‘kas’ genityvas; plg s. sl. nikъto, s. r. никъ, никъто, lie. niẽkas (iš *nei-k˳os); tolimesnis av. naečiš (iš *nei-k˳is).
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ II 181
Antraštė:
niẽkas
Straipsnelis:
Kapovičius 2006, 171 nurodo vienskiemenių ilginimo atvejų: sl. *ně̋kъto, *ně̋čьto ‘niekas’ (s. sl. ně̋kъto, sr.-kr. njȅtko, njȅšto, vid. bulg. někto, něšto), lie. trm. nė̃kas ‘niekas’, greta lie. ne, nė̃, sl. *ne ‘ne’ (taip pat sl. *nekъto, *nikъto, lie. niẽkas). Greičiausiai tiek *ne, tiek *nē paveldėtas.
Šaltinis:
Villanueva Svensson 2011a, 32

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas