Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
niekóti
Straipsnelis:
Gr. λικμάω, fut. -ήσω, aor. -ησα ‘vėtyti (javus arba kruopas)’ […]. Gr. λίκνον ‘vėtyklė’. Techniniai ir įvairiai perdirbti žodžiai. Kildinama iš *νίκνον, *νικναν ir aiškinama λίκνον bei νίκνον disimiliacijomis. Kita disimiliacija gr. žodyje εὐνίκμητον, kuris suponuoja *νινμᾶν; νινμᾶν pagal naują pakeitimą yra perėjęs į λικμᾶν, kuris yra įprastas veiksmažodis; dėl ἰκμᾶν, kuris yra antrinis, žr. aukščiau. Ši sudėtinga analizė leidžia atstatyti *νίκ-νον ir sugretinti su veiksmažodžiu, padarytu su balsiu e lie. niekóju, -óti ‘vėtyti’, la. niẽkât ‘grūsti kruopas’; keltų, pvz., galų nithio, bret. niza ir t. t., plg. Pokorny IEW, 761.
Šaltinis:
Chantraine DEG III 640

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas