Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
niùrti
Straipsnelis:
Nereikalingos mūsų tyrimui formos, kurios pagal tradicinį suvokimą remiasi šaknies išplėtiniu: šitokios yra su -r(o)- (r. po-núrit’ŭ ‘galvą panarinti’, lie. niùrti ‘trautig werden’, plg. C. C. Uhlenbeck KZ 39, 106, 261; Trautmann BSW; Fraenkel 500 su lit.).
Šaltinis:
García-Ramón 1993 (1994), 37⁶
Antraštė:
niùrti
Reikšmė:
niauktis
Straipsnelis:
[Recenzuojamas Laučiūtės baltizmų žodynas.] Šen bei ten klaidingai interpretuojami baltų kalbų žodžiai […]. Tarp 122 p. suporuotų niùrti ‘niauktis’ ir niùrzga bei niurzglùs nėra (tiesioginės) sąsajos.
Šaltinis:
Urbutis 1984a, 190

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas