Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
noprosnai
Reikšmė:
veltui
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariamos lietuviškos glosos 1501 m. mišiole. Tarp jų esama slavų kalbos skolinių: nop(r)osnai ‘veltui’ iš pasiskolinto būdvardžio noprosnas.
Šaltinis:
Narbutas, Zinkevičius 1989, 341

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas