Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
noprosnas
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariamos lietuviškos glosos 1501 m. mišiole. Tarp jų esama slavų kalbos skolinių, adv. noprosnainoprosnas < напрасенъ, напрасны.
Šaltinis:
Narbutas, Zinkevičius 1989, 341

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas