Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
norė́ti
Straipsnelis:
Manau, kad ide. ō bl. kalbose virsta uo. Nėra patikimų pavyzdžių, kuriuose prabl. ā giminiškose kalbose savo refleksu turėtų pirmykštį ō, nors F. Specht KZ, LXII, 38 laiko, kad gr. νωρεῖ· ἐνεργεῖ [‘(?); jis daro’. – redaktorė V. Dambe] galėtų atitikti lie. norė́ti ‘wollen’. Nežinome, apie tai užsimena ir F. Spechtas, iš kur kilęs gr. žodis; be to neaišku, ar gr. νωρεῖ šaknies balsis yra ō; gr. veiksmažodis gali būti kilęs iš tarmės, kurioje ωρ atsiranda iš oru̯. Taip pat ir gr. veiksmažodžio νωρεῖν reikšmė ne taip jau būtinai spiria pastarąją formą sieti su lie. norė́ti.
Šaltinis:
Endzelīns DI III(2), 262
Antraštė:
norė́ti
Straipsnelis:
Lie. norėti giminiškas s. sl. nravŭ ‘paprotys, dorybė’, r. norov ‘įprotis’ gr. νωρεῖ· ἐνεργεῖ
Šaltinis:
Buck 1949, 1161

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas