Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
notrė̃
Straipsnelis:
Pr. noatis E 291 ‘dilgelė’ : lie. notrė̃; apie šį vardą dar Specht KZ, LXII, 253, Būga, Kalba ir senovė, 1922, 274 bei Walde Pokorny II, 329.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV(2), 267
Antraštė:
notrė̃
Straipsnelis:
žr. nokti
Šaltinis:
Trubačev 1958, 668–669

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas