Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
notrýnė
Reikšmė:
dilgelė
Straipsnelis:
žr. noterė
Šaltinis:
Vendryes LEJA, n9–10
Antraštė:
nõtrynė
Straipsnelis:
žr. nokti
Šaltinis:
Trubačev 1958, 668–669

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas