Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
nõvis
Straipsnelis:
[Rec.: R. Eckert, Die Nominalstämme auf -i im Baltischen... 1983]. Įdomių pastebėjimų rasime dėl žodžių lie. dial. nõvis (p. 30–33) […] ir kt. kilmės bei istorijos.
Šaltinis:
Stundžia, Venckutė 1986, 77
Antraštė:
nõvis
Reikšmė:
Tod(esqual), Bedrückung
Straipsnelis:
Go. naus ‘der Tote’, s. isl. nár, s. ang. nēo-bedd ‘Totenbett’, nēo-sīð ‘Tod’ < germ. *naw-i- < ide. *nau̯H-i-, plg. r. bžn. sl. navь ‘Leiche’, lie. nõvis, nõvė ‘Tod(esqual), Bedrückung’ < *nāu̯-i-. Bl.-sl. /ā/ galėtų būti antrinis ir būti paimtas iš kauzatyvo *nāu̯ī-, plg. č. unaviti ‘töten’. Pirminis veiksmažodis randamas s. sl. u-nyti ‘ermattet, verzagt sein’, č. nýti, nýji ‘sterben, verschmachten’, toch. A naut-, nut- ‘vergehen’ (plg. ide. *neu̯H- ‘ermatten’).
Šaltinis:
Casaretto 2004, 186

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas