Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
nùgara
Straipsnelis:
[Analizuojami bl.-sl.-alb. etimolog. sutapimai, turintys arijų paralelių (kartais ir armėnų)] Kalno, uolos pavadinimas: sl. ГОРА (lie. nùgara ‘nugara’ lygina su tos pat šaknies žodžiais – lie. gìrė, girià ‘miškas’, la. dzirē, pr. girian ‘medis’), alb. gur ‘uola, akmuo’, s. i. girí-s, av. gairi- ‘kalnas’.
Šaltinis:
Широков 1984, 19
Antraštė:
nugara
Straipsnelis:
Ide. k. žodžiai, žymintys sąvoką nugara, dažniausiai etim. siejami su tokiomis sąvokomis: ‘lenkti’, ‘išsikišusi dalis’, ‘pečiai’, ‘ketera, gūbrys’, ‘užpakalinė pusė’, ‘stuburas’, ‘pasturgalis, sėdynė’ ir t. t. Lie. nugara, la. mugara < *nugara yra sudurt. žodis: nu- ‘žemyn’, antra dalis giminiška s. sl. gora ‘kalnas’. Semantinė raida: ‘nuokalnė’ → ‘nugara’.
Šaltinis:
Buck 1949, 212
Antraštė:
nùgara
Reikšmė:
Rücken
Straipsnelis:
žr. kaukas
Šaltinis:
Duridanov 1969c, 21–23

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas