Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
nùgura
Straipsnelis:
[Ekskliuzyvinių žodžių variantų su balsiais a ir u viena iš atsiradimo priežasčių yra] balsių supanašėjimas ar pakeitimas kitu[...] Tai senas reiškinys: plg. lie. nùgara || nugarà || nùgura (Klp) (tik 1977 metais užrašyta Kukulìškių kaime, nežinoma LKŽ, la. mugura).
Šaltinis:
Vitkauskas 1991, 206

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas