Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
nukašė́ti
Straipsnelis:
[Leksikos izoglosas, atspindėjusias laikiną ir lokalinę germ.-iran. kaimynystę, galime laikyti inovacijomis:] N. v. a. háger ‘liesas, sudžiūvęs’ išsirutuliuoja iš s. germ. *hág(a)raz (< pragerm. *hah(a)ráz < ide. *kak-ros) kur -h- (dėl K. Vernerio dėsnio) suskardėjo ir virto -g-; vėlesnėje germ. epochoje kirtis stabilizavosi šaknyje (Э. А. Махаев, Сравнительная грамматика германских языков, I, 1962, 115). Ide. *kak-ró-s < veiksm. *kak- ‘suliesėti’ + pries. -ró-s (Kluge EWD¹⁵ 280, R. Trautmann, Germanische Etymologien, – Zeitschrift für deutsche Wissenschaft 1905–1906, VII, 267). Iran. atitikmenys: av. kasav-, kasu- adj. ‘mažas, nežymus’, kasuah nelyginamasis laipsnis ‘mažesnis’, kasišta ‘mažiausias’, [...] [147], v. persų kasist, kēhist ‘mažiausias’, n. persų kih ‘mažas’. Bendrairan. šaknis *kas- < ide. *kak̑- (< ide. *kak-), kur iran. kalbų palatalinis > s. Su šia germ.-iran. leksikos izoglosa lyginama lie. nukašė́ti ‘nusilpti’ (žr. Frisk GEW, 758–759).
Šaltinis:
Дадашев 1975 (1977), 146–147

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas