Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
nukrùpęs
Reikšmė:
nušašęs
Straipsnelis:
*kreup- paliudytas trijuose lingvistiniuose arealuose: keltų, germanų (s. isl. hrjūfr ‘nušašęs’, hrȳfe ‘šaša’, [...] s. ang. hréof ‘nušašęs’), baltų (lie. nu-krùpęs ‘nušašęs’ ir t. t.).
Šaltinis:
Morani 1982, 122

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas