Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
nùmas
Reikšmė:
Haus
Straipsnelis:
Lie. že. nùmas – ne balsių kaitos dubletas su nãmas ‘Haus’ (kur um < *əm), kaip linkęs manyti savo žodyne E. Fraenkelis. Že. tarmėje nãmas ištariamas ne tik nú•ms, bet ir nọ́•ms, plg. vietomis pasakoma pû•ntis šalia pộn•tis ~ pántis. Lietuvos slav. dokumentuose 16–17 a. šalia num rašoma že. nom. Visa tai rodo, kad že. nums etimologiškai ne atskira, ypatinga forma, bet per tarpinę nọms yra kilusi iš senesnio nãmas.
Šaltinis:
Skardžius 1959, 439

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas