Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
numìrėlis
Straipsnelis:
Į pirminius -ėlis, -ėlė vedinius kai kas [taip jau A. Schleicher A. Leskieno darbe; tarp moderniųjų – A. Vaillant, Grammaire compareé des langues slaves III, 1966, 84. Vis dėlto ši forma nepadeda baltų-slavų vienovei (medžio teorijai) labai paremti] linkęs žiūrėti kaip į prėteritalinio l-participiumo likucius. Čia pažymėtina, kad, nors kai kurie vediniai ir galėtų būti taip traktuojami, kaip numirėlis iš prėteritalinio kamieno mirė-, yra pakankamai atvejų, kur prėteritalinio ė-kamieno visai nėra, kaip išlepėlis ‘Weichling’ (: lèpti) ar apkur̃tėlis (: apkurstù, kur̃sti). Visais tokiais atvejais priimti analogišką (-inį) balsio įvedimą vargu ar rekomenduotina.
Šaltinis:
Solta 1970, 75

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas