Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
numirusiù
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariamos lietuviškos glosos 1501 m. mišiole. Diakritikas virš balsio gali nurodyti kirčio vietą, instr. sg. m. numirivsiv' ‘numirusiù’, plg. Daukšos gen. pl. numirusių̃ ‘numìrusių’.
Šaltinis:
Narbutas, Zinkevičius 1989, 336

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas