Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
nuožmùs
Straipsnelis:
Galime suponuoti, kad būdvardžio nuožmùs nulinis laipsnis žm- lietuvių kalbos paveldėtas ide. *(dʰ)g̑ʰem-/*(dʰ)g̑ʰm- pagrindu. [15 išn.: žodžių darybos požiūriu nuožmùs yra lygus nuoširdùs (prefiksas nuo- + nulinis šaknies laipsnis + -u-). Įmanoma suponuoti, kad paveldėta formacija *-žm-a- perėjo į u kamieną, lygiai kaip ir s. lie. stipras dabar yra stiprùs.]
Šaltinis:
Bammesberger 1999, 90

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas