Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
nuodžià
Reikšmė:
nuodėmė
Straipsnelis:
nuodžia ‘nuodėmė’. Labai dažnas DP vedinys nuodžià. […] su veiksmažodžiu nusidė́ti santykiauja taip pat, kaip pradžià […] su prasidė́ti.
Šaltinis:
Ambrazas 1980, 65
Antraštė:
nuodžià
Reikšmė:
‘prasikaltimas, nusižengimas, nuodėmė, kaltė’.
Straipsnelis:
Lie. nuodžià DP ‘przewinienie, występek, grzech, wina’ (‘prasikaltimas, nusižengimas, nuodėmė, kaltė’). Be to, concretum personale: núodžia ‘burtininkas, raganius’ (LKŽ VIII 918). Daryba: *nuod+yā ← *nud-ė́tinu-si-dė́-ti s. lie. DP ‘zgrzeszyć, zawinić wystąpić, dopuścić się grzechu’.
Šaltinis:
Smoczyński 1998a, 251–252
Antraštė:
nuodžià
Straipsnelis:
Lie. pradžià, nuodžià < *-dʰh₁-i̯ah₂- (pradė́ti, nusidė́ti < *-dʰh₁-), s. i. vidyā́- ‘žinojimas’ (: perf. véda ‘žinau’).
Šaltinis:
Kabašinskaitė, Klingenschmitt 2006, 180
Antraštė:
nuodžià
Reikšmė:
przewinienie, grzech
Straipsnelis:
[Aptariami lietuvių kalbos deverbaliniai derivatai, susiję su antrinių veiksmažodžių su priesaga -ėti perintegracijos procesais.] Lie. nuodžià ʻprzewinienie, grzechʼ daryba yra: *nuod + yānusid-ė́tinu-si-dė́-ti ʻzawinić, zgrzeszyćʼ.
Šaltinis:
Smoczyński 1998-1999 (2000), 165

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas