Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
nuodai
Straipsnelis:
Šią sąv. žymintys žodžiai, išskyrus tuos, kurie priklauso giminiškų paveldėtų iš ide. prokalbės žodžių grupei (gr. ῑ̓ός, lo. virus, s. air. fi, s. i. viṣa-, av. viš-, vī̆ša- < ide. *weis-) dažnai yra tie patys, kurie žymi sąv. ‘vaistai’. Kartais jie etim. siejami su sąv. ‘gerti’, ‘sužeisti’, ‘sunaikinti’, ‘meilės aistra’, ‘(užnuodyta) strėlė’ ir t. t. Lie. nuodai (pl.) giminiškas s. lie. nuodžia ‘nuodėmė’, abu sudurt. daikt. iš nuo- ‘žemyn’ ir antra dalis giminiška dėti. Semantinė raida: ‘padėti į šalį’ → (‘pagadinti’ → ‘injure’) → ‘nuodai’ → ‘nuodėmė’ (?).
Šaltinis:
Buck 1949, 311–312
Antraštė:
nuõdai, -ų
Reikšmė:
jad, trucizna; sen. czary; czarowanie, veneficium
Straipsnelis:
[Aptariami lietuvių kalbos deverbaliniai derivatai, susiję su antrinių veiksmažodžių su priesaga -ėti perintegracijos procesais.] Lie. nuõdai, -ų ʻjad, trucizna; sen. czary; czarowanie, veneficiumʼ daryba yra: nuod + asnud-ė́tinu-dė́-ti ʻpodziać, zgubić; zadać komu czego; zabićʼ (dėl nu- ir nuo- plg. lie. núotak-anutek-ė́ti, núostat-asnustat-ýti). Dar plg. struktūrinę paralelę lie. apýpenai ʻjad, truciznaʼ ir lie. apipen-ėti ʻnakarmić, otruć kogoʼ.
Šaltinis:
Smoczyński 1998-1999 (2000), 164

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas