Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
nuolat(os)
Straipsnelis:
Šaknį lat-, turimą žodžiuose nuo-lat-(-os), pa-lat-am ‘iš eilės’ (E. Fraenkel LEW I 342) galbūt turi[...] šv. Jono bažnyčios sutuoktuvių knygos 1603 m. įraše nr. 229 asmenvardis Piotr Polocinis (= dz. Palacinis < Pa-lat-in-is), plg. būdvardį pa-lat-ìn-is ‘eilėmis austas, vienas po kito einantis’, adv. pa-lat-išk-aĩ ‘palaidai, be klosčių, be užmetimų’, pa-lat-õj ‘nuolatos, tolydžio’.
Šaltinis:
Zinkevičius 1974a, 64

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas