Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
nurendė́ti
Straipsnelis:
Borgeaud str. Une conjugaison germanoalbanaise (ob. 77, 1972, 234 t.t.) gretina alb. (pe)rëndónj ‘se coucher’ [du soleil] su lie. (nu)rendė́ti. Jei iš tiesų šios alb. ir lie. lytys yra atitikmenys, reikia manyti, kad alb. veiksmažodis tik antriniu būdu pagal sąskambį su perëndór ‘karalius’ per liaudies etimologiją pakeitė savo reikšmę, kadangi posakyje dielli perëndoj ‘saulė leidžiasi’ apčiuopiama reikšmė ‘saulė viešpatauja (karaliauja)’. Šį posakį perėmė graikai ir taip ἐβασίλευσεν besileidžiančią saulę reiškė ir pas juos.
Šaltinis:
Pisani 1974, 152–153

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas