Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
nusidúoti
Straipsnelis:
Pr. audāt sien ‘atsitikti’ audāt skaidomas į priešd. au- ir dāt. Gretinama su r. удаться, č. udáti se ‘atsitikti’ tipo žodžiais ir su neseniai nurodytu lie. nusidúoti su taip pat reikšme (žr. Mažiulis 1966, 103–104; LKŽ II, 631–632). Formaliai arba sąlygiškai prijungiama dar la. izdoties, nodoties, atgadīties.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 145–146
Antraštė:
nusidúoti
Straipsnelis:
Lie. nusidúoti ‘įvykti, atsitikti’ gretintinas su pr. audāst sien (įv. forma sien, v. dā-st = duo-sti‘ ir priešdėlis au- ‘nu’; plg. auskandints ‘nu-skandintas’) ‘įvyksta, atsitinka’.
Šaltinis:
Mažiulis 1966a, 103–104

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas