Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
nusimìnti
Straipsnelis:
Pr. auminius „nusiminęs“, „nuliūdęs“ darybiškai ir semantiškai siejasi su lie. nu-si-mìnti nusiminìmas (tolimesni struktūriškai artimi la. nùo-mãnît, iz-minêtiês ir pan.), o ypač su lie. aũmonė, aũmonis, aũmonimis, aũmenimis, aũmenim, aumenys, aumenioti ir pan. bei la. aumanis „neišmintingas“, aumanîgs ir kt. (ME 1, 224).
Šaltinis:
Топоров ПЯ I, 157–158
Antraštė:
nusiminti
Straipsnelis:
[Aptariamas prūsų Enchiridione pasitaikantis rašybos klaidų tipas: gretimų balsių sukeitimas vietomis.] Pr. auminius yra dvi užrašymo klaidos, skaitytina <aumijnūs>, leidžianti rekonstruoti */aumínuns/, kuris yra iš vksm. *au-mínt ʻогорчитьсяʼ, gretintino su lie. nu-si-miñti.
Šaltinis:
Смочиньский 1997 (1998), 250—251

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas