Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
nuskęsti (nuskeñda)
Reikšmė:
погружается, тонет
Straipsnelis:
[Aptariamas prūsų Enchiridione pasitaikantis rašybos klaidų tipas: gretimų balsių sukeitimas vietomis.] Pr. auskiēndlai III = /auskíndlai/ ʻпусть потонетʼ, kuris kyla iš au-skénd-lai, plg. lie. nuskeñda ʻпогружается, тонетʼ, nors Mažiulis 1981, 294 skaito kitaip [auskēndlai].
Šaltinis:
Смочиньский 1997 (1998), 231

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas