Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
nuskliautnùs
Reikšmė:
nuožulnus
Straipsnelis:
žr. skliausčias
Šaltinis:
Urbutis 1996a, 87–88

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas