Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
nýderis
Reikšmė:
apatinis (sijonas)
Straipsnelis:
nýderis ‘apatinis (sijonas)’, plg. vo. nieder ‘žemyn’. Randamas Kuršėnų apylinkėse (DūnŽ 513).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997a, 95
Antraštė:
nýderis
Reikšmė:
apatinis (sijonas)
Straipsnelis:
[Vokiškos kilmės –], plg. vok. nieder ‘žemyn’. Randamas Kuršėnų apylinkėse (DūnŽ 513).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 95

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas