Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
õ
Reikšmė:
bet
Straipsnelis:
Bendriems hetitų-baltų-slavų sintaksiniams žodžiams Puhvelas priskiria het. a- ‘bet’ : lie. õ ‘bet’ : s. sl. a (p. 10), bet pastarojo reikšmė ankstyvuosiuose slavų tekstuose sakinio pradžioje toli gražu ne vien priešinamoji; tas pat galėtų tikti ir kai kuriems cituotiems hetitų tekstams.
Šaltinis:
Иванов 1985 (1988), 173

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas