Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ožiùkas
Straipsnelis:
žr. ožys
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 227
Antraštė:
ožiùkas
Straipsnelis:
Iš žodžių ožỹs, ožkà padaromi ir įvairūs to gyvulio jauniklių pavadinimai: ožiùkas, ožkiùkas. Tai vienintelis lietuvių k. naminis gyvulys, kurio pavadinimui nėra būdingas supletyvizmas (t. p. ir slavų k.).
Šaltinis:
Sabaliauskas 1968, 126

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas