Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
odmenis
Reikšmė:
Flußmündung
Straipsnelis:
Lie. odmenis ‘Flußmündung’ bei žem. FIN odmuõ veikiau sietinas ne su lie. úostas (taip – E. Fraenkel, Zur idg. Namenforschung – In.: Sybaris, Festschrift H. Krahe zum 60. Geburstag… 1958, 37–44), bet su lie. vãdaksnis ‘Flußeinbuchtung’ [126] tam, kad galėtume pastarąjį šlieti prie šios žodžių šeimos: s. i. udán, gr. ὓδωρ, go. wato ir t. t. (plg. LEW 516).
Šaltinis:
Thomas 1958, 126–127

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas