Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
opà
Straipsnelis:
[Rec. kn.: René Lanszweert. Die Rekonstruktion des Baltischen Grundwortsehatzes… 1984] [Kritikuojami naujai „išrasti“ fonetiniai dėsniai ir jais paremtos naujos etimologijos:] lie. opà < *ōpvā < *ōpuvā – vedinys iš ō-pūtēi < *an-pūtēi (plg. pū́ti).
Šaltinis:
Urbutis 1986a, 72

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas