Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
orškis
Reikšmė:
dešra
Straipsnelis:
orškis (ùrškis) ‘dešra’ (Alm, Kž, Klp, Prk) Alminauskis kildina iš v. ž. woršt ‘t. p.’ ir derina prie lie. varškės. Tačiau lie. kalboje turima žodžių variantų su priebalsiais t ir k, pvz.: builtìs ‘stora vinis ratlankiams kalti’ […] ir bùlkis […], plg. Prūsijos vok. bult ‘varžtas, sraigtas, strėlė, stora vinis, strypas, virbalas’ (Alm), v. v. ž. Bolte ‘strėlė, varžtas’ (Sehwers, Sp.-kultur. Untersuchungen…, 1953, 118). […] variantų t ir k randama ir vok. kalboje, plg. v. ž. Mäten ir Mäken ‘mergaitė, mergina’ (Hinze, Bet XXI (1) 33–36), Rytų Prūsijos v. Stint ir Stink ‘stinta’ (Fr II 372). Todėl skolinyje orškis (ùrškis) ‘dešra’ priebalsis k nėra atsiradęs dėl priderinimo prie varškė̃.
Šaltinis:
Čepienė 1997, 182

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas