Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
orañ, óran
Straipsnelis:
Pr. arrien aiškinant, yra nuomonė, kad tai ne acc. sg., o adv., tiksliai atitinkantis vok. da – ‘ten’, ‘čia’ ir sietinas su la. āran ‘iš oro pusės’, ‘išorėje’, lie. orañ, óran (žr. Топоров ВСЯ III, 1958, 112–114;taip patVaillant BSL LV, 1960, 189). Tolimesni atitkmenys: het. arḫai̯an, arḫai̯a adv., lydų aara- ‘kiemas’, alb. arë ‘laukas’ ir kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 105–106
Antraštė:
orañ, óran
Straipsnelis:
Vedų Kosmosas atsiranda, išeidamas iš mažos, suspaustos erdvės, ir būtent tada iškyla vedų r̥tá- (universalus kosmoso dėsnis, tvarkantis visa ko atsiradimą, egzistavimą). Galime spėti, kad šį išorinių erdvių, kurios atsiranda išsiveržiant iš tam tikro centro, aspektą atspindi ne tik ved. visatos koncepcija, bet ir etimologiniai žodžio r̥tá- ryšiai. turime galvoje galimybę ved. r̥-tá- (< ide. *ar- ‘(pri)jungti’ + priesaga -tá-) gretinti su het. arḫa ‘į išorę, laukan, šalin’ (plg. arḫai̯an adv. ‘gesondert, extra’), het.-hieroglif. arḫa-, lidų aara- ‘kiemas, dvaras’ (išorinė erdvė, palyginti su namo vidumi), la. āran ‘iš išorės, už’, ārā ‘laukan’, âra, âre, ârs ‘Freies, freies feld, Außeres’ [150], lie. orañ, óran ‘ins Freie hinaus, heraus’, óras ‘išorinė erdvė’, orìnis ‘išorinis, paviršiaus’, alb. arë ‘laukas’ (čia atsiranda riba, kada reikia išaiškinti pateiktų žodžių ryšį su ide. arimo terminais: gr. ἀρόω, lo. arō, v. air. airim, go. arjan, lie. árti, la. ar̂t, sl. *orati.
Šaltinis:
Топоров 1979 (1981), 149–150

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas