Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ovyje
Straipsnelis:
Lie. ovyje ‘iš tikrųjų, ne sapne, tikrovėje’ giminiškas s. i. āvīs ‘aiškiai, akivaizdžiai’, av. āviš ‘t. p.’. Šie žodžiai nurodo į ide. *āu̯is-. S. sl. *avь niekur neužfiksuotas, bet plg. r. явь ‘tikrovė, realybė, ne sapnas’. S. sl. užfiksuotas tik avĕ : javĕ ‘tikrovėje’, perdirbtas pagal adv. kromě ir t. t. analogiją.
Šaltinis:
SłPr I, 164–165

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas