Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ovytis
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, pastarieji žodžiai rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik sl. ir bl. kalboms:] (lie. ovytis, plg. Изв. XV 2, 216 [arba žr.: Endzelīns. Darbu izlase. Rīga, 1974, II, 160] = bažn. sl. авити СѦ).
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 339
Antraštė:
ovytis
Reikšmė:
sich im Gesicht (= Traum) sehen lassen; palaidus juokus krėsti
Straipsnelis:
La. āvîties ‘nemokant ką nors dirbti, bet vaizduoti esą sugebi dirbti, kad kitiems tik juokas’, āvêties ‘juokus krėsti’ [160], ko gero, panašus į lie. ovytis ‘sich im Gesicht (= Traum) sehen lassen; palaidus juokus krėsti’. Briukneris ir Bernekeris lie. ovytis laiko slavizmu, bet kadangi (prieš ā) nėra j bei dėl tam tikro reikšmių skirtingumo, lie.-la. žodžius aš siūlyčiau gretinti su bažn. sl. авити ar явити ir kt. (Berneker SEW, 34).
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 160–161

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas