Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pė̃dė
Straipsnelis:
žr. pėdžia
Šaltinis:
Смочиньский 1987 (1989), 15
Antraštė:
pėdė
Reikšmė:
kojinės padas, kulnas
Straipsnelis:
žr. pėdelis
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 273
Antraštė:
pėdė
Reikšmė:
soszka, пята, пятка, каблук
Straipsnelis:
Le. pedy, vartojamą šiaurės Lenkijoje, J. Rozwadowskis (RSl V, 1912) kildino iš lie. pėdė, pėdžios ‘soszka, пята, пятка, каблук’, o atitinkamą Prūsijos vok. pēde Nesselmannas (Thesaurus linguae prussicae, 122, 128) susiejo su pr. veiksmažodžiu pîst, pyst, pîdimai ‘(wir) bringen’. E. Fraenkelis (LEW, 585) pastarąjį kildino iš prūsų kalbos dialekto, kuriame buvęs išlaikytas baltų ē. Abu baltizmai priklauso tam pačiam arealui, kuriame naščių pavadinimas daromas iš veiksmažodžio ‘nešti’, plg. le. nosidła, nosiłka, nosiły; traga, tragi (iš vok. tragen ‘nešti’); br. vediniai iš насиць; Užnemunės lie. nãščiai, nė̃ščiai, nė̃šiainèšti. Taigi vienintelis įmanomas le. pedy kilmės aiškinimas yra siejimas su pr. pijst ‘nešti’.
Šaltinis:
Непокупный 1974

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas