Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pėdẽlis
Reikšmė:
kojinė
Straipsnelis:
peadey E. 482 ‘kojinės’ : lie. pėdẽlis, pėdė ‘kojinės padas, kulnas’, pėda ‘Fuss’, la. pȩ̂da, go. fōtus, lo. pēs, s. i. pāt ‘koja’ ir kt. Žr. Walde Vrgl. Wrtb. II 23 t.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 273

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas