Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pėrà
Reikšmė:
raižyti medžio papuošimai ant namo
Straipsnelis:
Jeigu lie. pėrà (Kuršaitis pateikia skliausteliuose) < *pierà, tada lie. žodis turėtų būti giminiškas su la. pìeres, žr. Miulenbachas – Endzelynas III 284. Geitlerio (Geitler Lit. Stud. 103) siūlomas žem. pieriti ‘malksnomis, gontais namą apkalti’ dėl savo reikšmės negali būti čia priskirtas.
Šaltinis:
Endzelīns DI III (2), 113

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas