Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pūžniai
Reikšmė:
pūliai
Straipsnelis:
Lie. pūžniai ‘pūliai’ < la. pūžn̡i: pužniai, v. pulei; plg. puleipúžńi…; balsio ilgumas Miežinio žodyne nepažymėtas, bet tame žodyne ir visur kitur išsiverčiama vienu u, todėl, atsižvelgiant į atsakančio latvių žodžio ū, nėra pamato skaityti pužniai (kaip ir LKŽ; ten, beje, nė žodžio latviškumas nenurodytas).
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 15

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas