Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pū̃styti
Reikšmė:
‘naikinti, niokoti; eikvoti, švaistyti’
Straipsnelis:
Lie. pū̃styti, -ija, -ijo ‘naikinti, niokoti; eikvoti, švaistyti’ [...] kildinamas iš le. puścić ar s. br. пустити nėra, žinoma, negalimas [kaip kad teigia P. Skardžius senųjų slavizmų žodyne], tačiau nurodomo prototipo semantika abiejose sl. kalbose juk gerokai kitokia (jis maždaug atstoja lie. leisti), todėl semantiškai paprasčiau, rodos, būtų pūstyti laikyti (gal tik dalimi reikšmių?) vediniu iš pū̃stas ‘dykas, tuščias’ (tad pū̃styti ‘naikinti, niokoti’ būtų ‘pūstą, dyką daryti’). Ilgainiui, žinoma, gali pasirodyti [kai bus tęsiamas senosios leksikos žodynų skelbimas], kad semantika nė kiek neparemta ką tik iškelto alternatyvinio aiškinimo, daro jį iš esmės nereikalingą [46] (o tuo tarpu senojo aiškinimo – kildinimo iš sl. veiksmažodžio – semantinei pusei sustiprinti gal bent kiek pravers rodo r. trm. пустить ‘naikinti, niokoti’ nurodymas).
Šaltinis:
Urbutis 1989a, 46–47

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas