Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pačių̃jis
Reikšmė:
savas, saviškis
Straipsnelis:
Savo archaiškumu ir struktūra nuo senàsis nesiskiria ir įvardžiuotinės formos, kurių pirmasis komponentas yra senasis (u ir o kamieno) loc. sg. + enklitikas jis, pvz., dangugis [dangujis]..., paskùjis..., namieji... Enklitikas jis galėjo eiti ir po gen. pl., pvz.: ubaguiu Mž 526₂, pačių̃jis ‘savas, saviškis’ Prk, Grg, mūsųjis Os 945 [...].
Šaltinis:
Rosinas 1976, 154

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas