Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pašáiža
Straipsnelis:
Semantiškai šis žodis mažai kuo skiriasi nuo pãšinas: LKŽ paaiškintas ‘atraiža, paplaiša’, o vartojimo pavyzdžiai kartais leidžia sykiu įžiūrėti dar ir reikšmę ‘rakštis’ (plg. Įsivariau pašáižą į ranką Nmk.). Kartu reikia imti gerokai įprastesnį atšáiža ‘atskilusi medžio ar ko kito dalis, atskala, skeveldra, šeberkštis’ ir laikomą bendrinės kalbos žodžiu. Jau iš pačios sandaros matyti, kad tai galūnės -a veiksmo rezultato pavadinimai, skirtingus priešdėlius perėmę iš pamatinių veiksmažodžių, savo ruožtu su tais priešdėliais pasidarytų iš kažkokio nepriešdėlinio veiksmažodžio.
Šaltinis:
Urbutis 1998a, 55–57

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas