Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pãšaras
Straipsnelis:
[Noriu patikslinti kai kuriuos K. Tehelskio (Tehielski K., Lituanizmų leksykalne… Acta BS XIII 1980, 67–72) aiškinimus:] 24. poszor ‘blogas pašaras’ – skolinys iš lie. pãšaras (tiesa, le. kalboje jis įgavęs naują reikšmę, nes lie. pãšaras nereiškia, neįgauna reikšmės ‘blogas’).
Šaltinis:
Smoczyński 1987a, 60
Antraštė:
pãšaras
Straipsnelis:
Žr. sóra.
Šaltinis:
Мартынов 1988, 14–15
Antraštė:
pãšaras
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. по́шар ‘pašaras’ МС 175, dar Stankevičius К V 177; ta pačia reikšme le. trm. poszor SJP IV 781, Turska Wilno... I 224, Otrembskis JP XVI 83, GJL I 69, Zdancevičius LP VIII 346 (greta paszor, kuris duotas ir SJP IV 83); posor ‘sausos nendrės; prastesnis pašaras’ Kudzinovskis ABSl I 224; čia, be abejo, ir poszar ‘pakratai’ SJP IV 776; plg. Jablonskis LŽ 320, 348. Iš lie. pãšaras.
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 67–68
Antraštė:
pãšaras
Straipsnelis:
[Aptariami Lietuvos lenkų tarmės lituanizmai]. Le. trm. paszor ‘pasza dla bydła’ yra skolinys iš lie. pãšaras.
Šaltinis:
Rutkowska 2009, 85
Antraštė:
pãšaras
Straipsnelis:
žr. šerti
Šaltinis:
Schuster-Šewc 2000, 29

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas