Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pašinà
Reikšmė:
žabų, virbų ryšulys (šlapiam keliui iškloti, po šienu padėti, kūrenti)
Straipsnelis:
Kalba šiek tiek ir LKŽ redakcija, prie pašinà (paši̇̀nas) ‘žabų, virbų ryšulys (šlapiam keliui iškloti, po šienu padėti, kūrenti)’ neprirašiusi, kad tai skolinys (veikiausiai iš le. faszyna) ir padėjusi atsirasti klaidingai nuomonei, kad tai pačių lietuvių žodis (neva susijęs – taip aiškinama СБ 124 – su lie. pèšti). Su skoliniu paši̇̀nas tiktai nereikėtų painioti pirmojo lietuvių kalbos žodyno pašinas (LKŽ IX 565) – tai akivaizdžiai tas pats žodis, kaip ir įprastesnis lie. pãšinas ‘rakštis’ (tarp kitko, ne tik le. faszyna, bet netgi vok. Faschine yra apsirodę jau po K. Sirvydo laikų).
Šaltinis:
Urbutis 1984b, 37
Antraštė:
pašinà
Reikšmė:
Splitter; Schindel
Straipsnelis:
žr. šeiva
Šaltinis:
Gliwa 2008b, 41–60

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas