Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pãšlitas
Reikšmė:
‘pasviręs, palinkęs’
Straipsnelis:
[Aptariama lie. k. būdvardžių su priesaga *-u̯o- raida]. Lie. pãšlitas, giminiškas s. i. śritá-, av. srita- ‘lenktas’, gr. κλιτóς ‘tinkamas’, lietuvių kalboje turi paralelę su *-uo-: pã-šlivas (-à) ‘pasviręs’, dar plg. pa-šlyvùs (-ì).
Šaltinis:
Ambrazas 2008, 38

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas