Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pa-kàkti
Reikšmė:
turėti užtektinai
Straipsnelis:
(Pagal Stango prielaidą daugelis bl. ir sl. veiksmažodžių dar senovėje galėjo pereiti į atematinių formų su -mi grupę iš kitų tipų formų. Kai kuriais atvejais ši hipotezė pasitvirtina). S. sl. ДОВЬЛѢТИ sinonimiškas s. lie. pa-kakti. Šis atematinis veiksmažodis -kakti s. lie. pasitaiko keliuose priešdėlių vediniuose reikšme ‘turėti užtektinai’ (pakakti 3 a., Daukša, 316) arba ‘pasiekti’ (iškakti 3 a., Bretkūnas, Specht, Archivum Philologicum 1935, 83 ir kt.). Spėjama, kad abi veiksmažodžio reikšmės kaip ir [120] giminiškos la. kacēt ‘stengtis pasiekti, siekti’, kakt, pr. kackint, kakīnt ‘pasiekti’, liepiamoji nuosaka sg. 2 a. kackinnais (Endzelīns 1943, 188) gali būti suvestos į vieną antros serijos formą *kak-(a) < *kok-(o). Atitinkama praes. forma aptinkama sl. *čekati, *čakati (Stang 1961; 1966, 346–347).
Šaltinis:
Иванов 1981, 120–121

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas