Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pabármu
Reikšmė:
pigiai, pusvelčiui
Straipsnelis:
Dėl aplinkinių skiemenų lūpinių priebalsių poveikio vidurinio skiemens dantinis priebalsis pakeistas lūpiniu prieveiksmyje pabármu ‘pigiai, pusvelčiui’ (J), kuris yra pagal prieveiksmius su -mu kiek perdirbtas slavizmas darmaĩ(s) ‘veltui, dykai’ (< br. дармá).
Šaltinis:
Urbutis 1999b, 227

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas